27
mar
Off

Belysning på kontoret

Oavsett vad man jobbar med är det viktigt att ha en arbetsplats som är ordentligt upplyst, och det gäller inte minst på kontor, där personalen ofta sitter många timmar om dagen framför en dator och läser, skriver eller ritar. För att ögonen inte ska överansträngas, vilket leder till att man blir trött och inte kan fokusera på sitt jobb, måste man då ha mycket ljus.

Arbetsmiljöverket har tagit fram vissa grundkrav som belysningen på kontor ska uppfylla. Det gäller bland annat att man ska ha en jämn allmänbelysning utan störande reflexer, att belysningsstyrkan ska vara tillräckligt hög i läsfältet samt att varje person ska kunna justera belysningsstyrkan individuellt. Reflexerna gäller inte bara starka ljus i ögonvrån, utan också ljus som speglas i datorskärmen, eller ligger över en del av datorskärmen vilket förhindrar att man kan se vad som finns på skärmen. Ljuset ska med andra ord inte orsaka några störande moment eller förhindra arbetet på något sätt.

Arbetsmiljöverket har också tagit fram riktlinjer för vilken belysningsstyrka som är lämplig på olika platser i kontoret och för olika typer av arbete. Om man till exempel utför finare ritarbete bör man ha en belysningsstyrka på arbetsbordet på 1 500 lux. Detta kan jämföras med att allmänbelysningen i kontoret bör vara mellan 300 och 500 lux. Även om kraven på upplysningsstyrka i de allmänna utrymmena är lägre, är det viktigt att tänka på att skillnaden mellan det allmänna ljuset och ljuset på arbetsbordet inte får bli för stort – det blir nämligen också ansträngande för ögonen i längden.

Ett sätt att få ett kontor att kännas ljusare, utan att öka belysningsstyrkan, är att måla väggarna vita. Vita väggar reflekterar nämligen det existerande ljuset i högre grad än andra färger. Om du skulle vilja ljusa upp ert kontor på detta sätt, och letar efter en pålitlig målare i Stockholm som kan utföra jobbet, ska du gå in på vimalar.se. Arbetsmiljöverket rekommenderar att ljusa väggar belyses med en styrka på minst 150 lux för att skapa “visuell komfort” i kontorslandskapet. Om man som chef vill vara säker på att man har skapat en arbetsmiljö med ideala ljusförhållanden är det bästa sättet att försäkra sig om det att helt enkelt tillbringa en dag i sina anställdas skor.