20
sep
Off

Ljusdesign gällande billjus

 

När det kommer till ljus och allt som det handlar om när det gäller olika fordon, så vet alla att det är bilen som är vanligast. För den sakens skull kommer inte utvecklingen att vara efter på varken bussar, transpoHeadlights of car driving in fogrtfordon eller motorcyklar. Här har det under lång tid varit halogenlampor som varit de ljuskällor som skapat det effektiva ljuset som behövs vid nattlig bilkörning. Idag är det fortfarande så att det till största delen sitter halogenlampor i de flesta bilar.

Detta har dock förändrats när det gäller tillverkningen av nya fordon. Idag används det till övervägande del LED-teknik även i dessa fall, då det visat sig att denna teknik även är överlägsen i alla de fordon som behöver det bästa ljuset. När det gäller själva designen på billjus och i andra fordon, kommer den hela tiden att skapas med fokus på fordonets övriga design samt full effektivitet.